Krčková koroze

Firma VSS Praha publikuje v časopise Sklář a Keramik.
Její odborné články najdete v číslech:

Sklář a Keramik 2009, č. 7-9
Sklář a Keramik 2010, č. 5-6
Sklář a Keramik, 2010 č. 7-9
 

V časopisu Sklář a Keramik vyšel článek týkající se krčkové koroze.

Celé znění totoho článku můžete nalézt ZDE (článek Krčková koroze)

Účelem této studie je pochopení základních mechanismů, které způsobují vznik krčkové koroze, nikoliv určení exaktních fyzikálních veličin, za kterých popisované jevy probíhají. Krčková koroze je jev, který nám snižuje užitnou hodnotu Molybdenových elektrod. Znalosti mechanismu vzniku krčkové koroze aplikované v praxi přináší velké ekonomické úspory nejen v podobě ušetřené elektrické energie, ale i vyššího využití samotných MO elektrod. Studie se zabývá Rozložením tepelných ztrát na vodou chlazené elektrodě a Vznikem a stoupavostí bublin v blízkosti MO elektrody.


1.video: Chlazení elektrody bez vody

2.video: Chlazení elektrody vodou

3.video: Princip vymílání krčku

4.video: Bubliny ve škrtícím krčku

5.video: Způsob pohybu bublin