Top elektroda nechlazená

 
Inertní plyn cirkuluje v uzavřeném chladícím okruhu s vlastní termokinetickou energií.
Držák je vybaven termočlánkem pro měření teploty.